JAKOŚĆ

W trosce o ciągłe doskonalenie oraz najwyższą jakoś naszych produktów, wdrożony został zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty o międzynarodowe standardy:

ISO 9001:2008 – system pozwalający ocenić zdolność organizacji do spełnienia wymagań klienta, wymagań przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do wyrobu oraz wymagań określonych przez organizację.

Script logo