RODO

SA CHEMICALS Sp. z o.o.

ul Kwiatkowskiego 8 lok. C-72,

33-101 Tarnów

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Jeśli są Państwo naszymi klientami lub kontaktują się Państwo z nami informujemy iż, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SA CHEMICALS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email artur.blaszkiewicz@sachemicals.eu, telefonicznie pod numerem 698-603-114 lub pisemnie pod adresem podanym w nagłówku. Administrator danych osobowych powołał Specjalistę ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email fuh.piotr@wp.pl lub pisemnie na adres podany w nagłówku. z dopiskiem „Specjalista ochrony danych”. Z Specjalistą ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na kierowane wiadomości oraz zapytania bądź też w celu realizacji stosownych rozliczeń finansowych lub regulowania wszelkich należności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki SA CHEMICALS polegający na zapewnieniu prawidłowej komunikacji oraz wspomnianych wcześniej rozliczeń finansowych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SA CHEMICALS oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego roku. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Script logo