29.12.2017 - Ogłoszenie wyników postepowania ofertowego

W związku z realizacją przez SA Chemicals Sp. z o.o. projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia w firmie "SA Chemicals"
innowacji procesowej, umożliwiającej wytwarzanie nowych i znacząco ulepszonych produktów grupy wyrobów octanów sodu” z dofinansowaniem
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.4: Dotacje dla MŚP,
Działania 3.4: Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, 3 Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – SA Chemicals Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania ofertowego
na „Wykonanie instalacji przemiany fazowej z systemem rekuperacji w ramach modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej
w celu wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów z grupy octanów sodu.

W załączeniu przekazujemy Państwu ogłoszenie o wynikach przedmiotowego postepowania ofertowego.

Script logo